'De kracht van het eerste keukentafelgesprek’

'Bouwtechnische en duurzame ontwikkelingen staan niet stil ‘

Interview met Auke Bangma

Het 100-jarige bouwbedrijf Lont is een familiebedrijf met een duidelijke, klantgerichte visie. Auke Bangma is de verantwoordelijke man voor de afdeling agrarische bouw van dit bedrijf. De ervaring heeft hem geleerd dat de mooiste uitbreidingsplannen van boeren en boerinnen aan de keukentafel ontstaan. ‘Het begint bij goed luisteren en daarna het op de juiste manier naar papier vertalen van de wensen - en vaak dromen - van de klant.’

Kop koffie

Bangma heeft zelf een agrarische achtergrond en zodoende affiniteit met de agrarische wereld en dus ook met agrarische bouwopdrachten. Uiteindelijk resulteerde dat in zijn huidige functie binnen Lont, waarbij hij de contacten onderhoudt met deze sector waar het de verbouw of nieuwbouw betreft. Hij ontwikkelde daarbij een duidelijke visie. ‘Ik realiseerde me dat de gesprekken met de klanten altijd in klein comité plaatsvinden. Dat gebeurt vrijwel altijd bij de klant thuis in zijn of haar eigen, bekende en vertrouwde omgeving, met een kop koffie, en aan de keukentafel. Dát is waar het gebeurt.’

‘Het is best spannend om aan de keukentafel te zitten. Het gaat niet om een pak melk of zak aardappelen, maar om beslissingen over grote investeringen. De besluiten die worden genomen hebben invloed op een gezonde toekomst van het bedrijf.’ Hij beseft dat het geen beslissingen zijn die overhaast moeten worden genomen. ‘Je wilt het goed beredeneerd en uitgezocht hebben.’

‘In één keer goed’

In dat besef vertegenwoordigt Bangma de agrarische verkoop bij bouwbedrijf Lont. Daarbij is er altijd sprake van voortschrijdend inzicht, waar de visie van de bouw op afgestemd wordt. Zo vindt Bangma een vroegtijdige communicatie met bijvoorbeeld de ventilatieadviseur of de constructeur van het grootste belang. ‘We doen de dingen het liefst in één keer goed en overleggen tijdig en veelvuldig.’

Bangma neemt de grootste bewaarschuur die bouwbedrijf Lont in één fase heeft gebouwd als voorbeeld. Het gaat om de bewaarschuur van Derk Gesink uit Mensingeweer, een gebouw van 3200 m2 . Inclusief de luifels gaat het om 4000 m2 , 50x80 meter. Onder de loods zit 11,13 kilometer aan heipalen. ‘De essentie is, dat de plannen hiervoor ook aan de keukentafel van Derk en Marjoke Gesink ontstonden. Daar werd de bouw beklonken en vervolgens met de onderaannemers en leveranciers gesproken.’

Toekomst

De bouw voor nu en voor de toekomst is in de ogen van Bangma een kwestie van maatwerk, maar de eisen van deze tijd vergen ook meer. ‘Onderwerpen als duurzaamheid, snelheid en efficiëntie zullen naast de maat en de grootte van een bouwwerk een steeds grotere rol spelen.’

Bouwbedrijf Lont hanteert juist daarom voor de bouw een tijdige planning met alle betrokkenen. Bangma: ‘Dat verkort absoluut de bouwtijd. In een vroeg stadium zitten we met de onderaannemers en leveranciers uit onze vaste keten rond de tafel om met elkaar de planning van een werk op te stellen. Naast efficiëntie ontstaat hierdoor saamhorigheid en draagvlak voor de gemaakte planning.’

Experimenteren en innoveren

Bangma ziet ook dat het op grotere schaal prefabriceren van onderdelen een positieve invloed heeft op de planning en de bouwtijd. ‘Ook worden de eisen van de afnemers voor de boeren steeds hoger. De gebouwen waarin consumptieproducten worden opgeslagen, zijn wat betreft kwaliteit en duurzaamheid, van groot belang. Ontwikkelingen in bouwmaterialen gaan door, isolatiewaarden gaan omhoog en er wordt duurzamer gedacht en dus ook geproduceerd.’ Bouwbedrijf Lont wil voorloper zijn en doet dat door verder te experimenteren en te innoveren. ‘Wij zien dat als een gezamenlijke uitdaging. Daarbij zijn alle betrokken partijen belangrijk. Van de boerenbelangenbehartiger LTO tot de consument, van bouw tot ecologie. Daarin nemen wij onze verantwoordelijkheid.’

Veel akkerbouwers en veehouders uit de provincies Friesland, Groningen, Flevoland en Noord-Holland kennen bouwbedrijf Lont als een betrouwbare bouwpartner. ‘Hoe het ook wendt of keert, het heeft uiteraard alles te maken met kennis van zaken, maar begint altijd met een luisterend oor in de gesprekken rond de keukentafel.’