Dagelijks onderhoud en 24/7-service

Corporaties en andere huizenbezitters die met huurders te maken hebben, willen bewoners graag snel tegemoet komen als hun woning plotseling mankementen krijgt.

Zeker als die overlast veroorzaken. Voor het oplossen van ad hoc bouw- en onderhoudsproblemen hebben wij daarom structureel 24/7 een allround team beschikbaar.

Snelle en slimme service

Snelle service staat voorop bij deze dienst, maar wij onderscheiden ons vooral door slimme service. Bij Lont gebruiken we namelijk een digitaal volgsysteem om onze servicedienst goed te plannen, te controleren en te verbeteren. Dit levert – behalve strakke procesbeheersing – ook inzicht op in de globale status van woningen. Op basis daarvan bieden we opdrachtgevers advies m.b.t. planmatig onderhoud op de korte en lange termijn. Want voorkomen is altijd beter dan genezen.