Nul op de Meter maakt duurzaam wonen haalbaar

Comfortabel en duurzaam wonen met lage(re) energielasten: dat willen we allemaal wel. Toch ervaren veel huizenbezitters een drempel om te investeren in energiebesparende maatregelen. Het concept Nul op de Meter pakt het eigentijds aan: door particuliere initiatieven op wijkniveau te combineren is méér mogelijk met minder geld.

Nul op de Meter sluit aan bij het rentmeesterschap waar Lont naar streeft. Daarom hebben wij ons als lokale bouwpartner in Friesland gecommitteerd aan het concept, samen met Damstra Installatietechniek. Het eerste initiatief is al van start: de Leeuwarder wijk Camminghaburen heeft de ambitie om in vijf jaar tijd vierhonderd woningen te verduurzamen. Lont biedt maatwerk, maar als opstapje ontwikkelen we drie basispakketten voor energiebesparing: brons, zilver en goud. Afhankelijk van ambities, mogelijkheden en budget maken bewoners zelf een passende keuze.

Lees verder onder video >>

In Friesland hebben al diverse wijken interesse getoond, maar Camminghaburen krijgt de primeur. Lont rekent diverse woningtypes in de wijk door en wil eerst ervaring opdoen met de invulling. Zodra de basispakketten klaar zijn om mee te werken, kan Nul op de Meter ook in andere Friese wijken worden uitgerold.

Meer weten? Kijk bij onderstaande FAQ's of neem contact met ons op.

Wat is Nul op de Meter?

Het concept voorziet in een lokale structuur, professioneel advies, praktische tools en slimme financiering voor energiebesparende maatregelen op wijkniveau. Via een nieuwe stichting – of integratie in een bestaande corporatie – kunnen huiseigenaren met elkaar investeren het verduurzamen van hun woningen. Doordat enkele bewoners worden opgeleid tot energiecoach is kennis over energiebesparing dichterbij dan ooit.

Wat levert het op?

Letterlijk nul op de meter is het ultieme doel, al is de naam vooral symbolisch bedoeld (maar zeker mogelijk!). Bewoners kunnen rekenen op lagere energielasten en een hoger comfort. Bovendien dragen ze met de verduurzaming van hun huis bij aan een leefbare omgeving. Hoe minder fossiele energiebronnen we gebruiken, hoe lager de CO2-uitstoot.

Waarom dit initiatief?

Nederland heeft een energieakkoord met stevige ambities. Zowel overheid als bedrijfsleven en burgers kunnen bijdragen aan realisatie door te investeren in energiebesparing. Dat willen steeds meer mensen, maar hoe? En waar halen ze de middelen vandaan? Met Nul op de Meter maken we duurzaamheid mogelijk door samen te werken.

Hoe zit het met de financiering?

Door als wijkbewoners samen een stichting te vormen, is het mogelijk om buiten de hypotheek om een aantrekkelijke lening te krijgen voor duurzame investeringen aan de woning. Deze lening wordt vervolgens afgelost met de besparing op de energiekosten. Op korte termijn merken de bewoners dus vooral verschil in comfort, op langere termijn volgt het verschil in de portemonnee. Waar mogelijk zet Nul op de Meter ook subsidies voor energiebesparing in, zodat investeren nog aantrekkelijker wordt. Verder kunnen de bouwpartners scherpere prijzen aanbieden als zij in één wijk een serie woningen verduurzamen.

Kan iedereen meedoen?

Het concept is specifiek bedoeld voor wijken en buurten. Iedereen kan meedoen, maar alleen als onderdeel van een lokale stichting. Enthousiaste particulieren kunnen dus beginnen met het werven van buurgenoten die ook open staan voor energiebesparing.

Wie heeft dit concept bedacht?

Nul op de Meter komt uit de koker van Ekwadraat, die het concept samen met Trineco heeft ontwikkeld om duurzame intiatieven te stimuleren. Daarnaast haken lokale partners aan voor bouw en installatietechniek en zoeken de initiators samenwerking met banken en overheden in de regio.

Zie ook www.nulopdemeter.eu
Ga naar onze contactpagina

Home is where the heart is
Wij beseffen hoe belangrijk een thuis is voor ieder mens, daarom draait woningbouw altijd om hart voor de toekomstige bewoners. Een staaltje sociaal vakmanschap.

MijnLont. Altijd en overal meekijken met de bouw van uw huis!

Lees meer

Glazen badkamer... Van alles het beste

Lees meer

Waarom ook bij nieuwbouw een Rabobank Hypotheek
Als je een ander huis zoekt, zoek je natuurlijk een huis met pluspunten ten opzichte van je oude huis. Je wilt er tenslotte op vooruitgaan. Dat betekent meestal wel een nieuwe, hogere hypotheek...
Vastgoed-onderhoud = waardebehoud
Van onderhoud en 24/7 dienstverlening tot woningverbetering door restauratie, renovatie en isolatie: samen met onze ketenpartners bieden wij multiservice voor waardebehoud van vastgoed.