Service en Onderhoud

Servicemelding

Een reparatieverzoek, schade of gebrek aan uw woning kunt u via onderstaand formulier servicemelding aan ons doorgeven. Een duidelijke omschrijving ondersteund door een of meerdere foto’s help ons voor de beoordeling van uw melding.

Afhankelijk van de aard van een servicemelding wordt deze opgepakt door één van onze eigen servicemedewerkers of een onderaannemer.

Voor een calamiteit of spoedeisende meldingen verwijzen wij u naar de informatiemap welke u heeft ontvangen bij oplevering of het algemene servicenummer van Lont tel. 0518 – 409 309 (alleen bereikbaar tijdens kantooruren)

Wanneer de garantie(termijn) van toepassing is op uw servicemelding dan behandelen we deze volgens de procedure zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn en via een servicemelding aan ons worden gemeld.

Wanneer uw melding buiten de regeling valt, brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening. In dat geval informeren we u voordat we tot uitvoering overgaan.

Algemene gegevens
Adres
Projectinformatie
Overige informatie
Foto's m.b.t. de melding

* Ik heb de privacyverklaring gelezen en met het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de voorwaarden die hierin zijn vermeld.