(Mee) ontwikkelende totaalbouwer met lef

Gezonde bouwontwikkeling vraagt om een combinatie van vakmanschap, creativiteit, slimme procesbeheersing, duurzaamheid en innovatie. Daarom bieden wij corporaties, beleggers en andere ontwikkelende opdrachtgevers een aantrekkelijk perspectief met onze divisie Design & Build. Samen met onze ketenpartners verzorgen wij een compleet pakket, waarbij Lont ook zelf risico’s durft te nemen. Want als we verantwoordelijkheid delen, kan het resultaat vermenigvuldigen.

Flexibel bouwen hoort bij deze tijd

Of het nu gaat om nieuwbouw, herbestemming of herstructurering: het verzilveren van kansen in de vastgoedmarkt vraagt om een doordacht verhaal dat is gebaseerd op kennis, kunde en visie. Bij Lont ervaren we ook het belang van lef, want soms ontstaat er pas verkoopflow bij projectmatige bouw als de eerste huizen eenmaal staan of als je plannen flink durft bij te stellen. Flexibel bouwen hoort bij deze tijd, net als het voortdurend afstemmen met de kopersmarkt. Logisch eigenlijk, want bouwen is geen doel op zich, maar een manier om in te spelen op behoeften in de maatschappij.

Maximale afstemming tussen ontwerp en bouw

Met Design & Build dragen wij zorg voor het hele proces: van ontwerp, engineering en leges tot en met de bouwproductie en de communicatie met bewoners. De maximale afstemming tussen ontwerp en bouw draagt in belangrijke mate bij aan het beste resultaat. Met een risicodragend aandeel is het bovendien in ons eigen belang om zowel de kosten als de kwaliteit scherp te bewaken.

Door efficiënte werkmethoden (Lean, Scrum) en sociale innovatie (mens centraal) heeft Lont die procesbeheersing steeds beter in de vingers.