Het concept TwaHûs is geïnspireerd door een woonvorm uit het verleden: Het hofje

Twahûs

Een innovatief concept voor de ontwikkeling van een nieuw woningtype.

Zeker op dit moment is de woningmarkt aan grote veranderingen onderhevig. Deze veranderingen vragen om andere producten en een innovatieve marktbenadering. Vooral aan de vraag van starters op de woningmarkt kan moeilijk worden voldaan.

Het concept TwaHûs is geïnspireerd door een woonvorm uit het verleden: Het hofje

TwaHûs is een antwoord op de vraag van starters naar een betaalbare woning met de mogelijkheid om in de toekomst de grootte van de woning te verdubbelen. De toegevoegde waarde van TwaHûs is dat het méér is dan alleen een dak boven het hoofd. Sociale aspecten zoals samenhorigheid en creativiteit spelen voor de toekomstige bewoners een essentiële rol.

TwaHûs is het antwoord op vraag uit de markt

Het woningconcept is economisch aantrekkelijk, dus betaalbaar voor starters in de woningmarkt. Daarnaast kan het concept ook op bijzondere inpassingslocaties een oplossing bieden. Maatwerk in stedenbouw en architectuur zorgt ervoor dat woningen een versterking van de bestaande omgeving zullen opleveren, zeker ook in dorpse omgevingen of stadsdelen met een dorps karakter.

De rijwoningen zijn rug-aan-rug geschakeld en daarmee hebben de bouwblokken twee voorgevels. Dit biedt kansen op plekken met een geringe kaveldiepte, maar levert ook zeer specifieke stedenbouwkundige mogelijkheden op, met een eigen en bijzondere woonkwaliteit.