Wat is BIM?

Bim wordt internationaal meestal begrepen als Building Information Model, of –Modelling en wordt in het Nederlands vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model.

Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Concreet betekent dit samenwerken en informatie delen, zodanig dat alle relevante informatie gedurende de levenscyclus (van een gebouw) wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Het gereedschap om dit mogelijk te maken is het digitale (3D) gebouw model.

Alle bij het bouwproces betrokken partijen werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is altijd actueel en continue voor alle partijen beschikbaar. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar de mogelijkheden van BIM voor hun ondersteunende systemen en naar de manier waarop zij deze in hun bedrijfsprocessen kunnen inbedden. Deze systemen worden de laatste jaren steeds geavanceerder en worden een steeds belangrijker hulpmiddel om bouwwerken integraal te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren. Deze manier van werken wordt aangeduid als Virtueel Bouwen of BIM.

81 woningen West Indische Buurt te Leeuwarden

Voordelen van BIM

 • 3D vergemakkelijkt de communicatie
 • Verwachtingenmanagement naar opdrachtgever
 • Innovatie in nieuwe producten en diensten
 • Complexe projecten
 • Hanteerbaar
 • Tastbaar
 • Informatievoorziening gehele levenscyclus
 • Prototype: virtueel bouwen
 • Efficiënt om gaan met materialen: hoeveelheden zijn vrij nauwkeurig te bepalen
 • Nauwkeurig plannen (Lean bouwen)
 • Clashcontrole / aanlopers tussen aspectmodellen
 • Kostenreductie door verhoogde efficiency
 • Kostenreductie door voorkomen fouten