Het nieuwe werken

Bij Lont zijn we telkens op zoek naar manieren om te blijven ontwikkelen.

Daarbij maken we gebruik van verschillende beproefde methodes.
LEAN - ARPA - BIM - SCRUMM

LEAN in de bouw

Lean is een effectief middel om de doelen van een organisatie te bereiken. Vooraf doelen formuleren en dan op de juiste manier aanpakken!

Lean gaat uit van een klantgestuurde organisatie waarin van klant-tot-klant processen continu worden aangepast en verbeterd en vervolgens hier resultaatgericht op in te spelen.

Daarmee worden de verwachtingen van de klant optimaal ingelost en tegelijkertijd worden de kosten goed in de hand gehouden. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Een continue verbetering!

ARPA: Lean en learn

Bij Arpa staan twee begrippen centraal. Lean en leren. De uitgangspunten van de trainingen zijn de ideeën van Toyota over de lerende organisatie en de ideeën van Ricardo Semler over democratische bedrijfsvoering.

Zo veel mogelijk klantwaarde toevoegen, zo min mogelijk verspillen en vooral: iedereen stimuleren om iedere dag met veel plezier te verbeteren. Dat is waar het om draait.

Jetze Lont volgt momenteel de studie MBL bij ARPA, waar hij trainingen bij het implementeren van het Lean gedachtegoed en het bouwen van een lerende organisatie. Continu verbeteren - zowel als organisatie als persoonlijk - staat daarbij voorop.Het doel is om zelf zo snel mogelijk aan de slag gaat met het gedachtegoed en de geleerde methodieken.

Wat ARPA bijzonder maakt, is dat de van bovenaf gestuurde organisatie wordt getransformeerd naar een lerende organisatie.

Binnen Lont wordt dit uitgerold met het interne programma Lont 2.0 wat staat voor:

 • Zelflerende organisatie
 • Vaste partners
 • 100% klanttevredenheid

Wat is BIM?

Bim wordt internationaal meestal begrepen als Building Information Model, of –Modelling en wordt in het Nederlands vaak vertaald als Bouwwerk Informatie Model.

Het centrale idee achter BIM is een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens ten behoeve van het ontwerp-, bouw- en beheerproces zijn geïntegreerd en waarmee door alle betrokken partijen in dat proces wordt gewerkt. Concreet betekent dit samenwerken en informatie delen, zodanig dat alle relevante informatie gedurende de levenscyclus (van een gebouw) wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Het gereedschap om dit mogelijk te maken is het digitale (3D) gebouw model.

Alle bij het bouwproces betrokken partijen werken met dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. De informatie is altijd actueel en continue voor alle partijen beschikbaar. Steeds meer bedrijven zijn op zoek naar de mogelijkheden van BIM voor hun ondersteunende systemen en naar de manier waarop zij deze in hun bedrijfsprocessen kunnen inbedden. Deze systemen worden de laatste jaren steeds geavanceerder en worden een steeds belangrijker hulpmiddel om bouwwerken integraal te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren. Deze manier van werken wordt aangeduid als Virtueel Bouwen of BIM.

Voordelen BIM:

 • 3D vergemakkelijkt de communicatie
 • Verwachtingenmanagement naar opdrachtgever
 • Innovatie in nieuwe producten en diensten
 • Complexe projecten
 • Hanteerbaar
 • Tastbaar
 • Informatievoorziening gehele levenscyclus
 • Prototype: virtueel bouwen
 • Efficiënt om gaan met materialen: hoeveelheden zijn vrij nauwkeurig te bepalen
 • Nauwkeurig plannen (Lean bouwen)
 • Clashcontrole / aanlopers tussen aspectmodellen
 • Kostenreductie door verhoogde efficiency
 • Kostenreductie door voorkomen fouten

SCRUM in de bouw

In sommige projecten kun je tevoren niet exact overzien hoe de uitkomst zal zijn. Er worden veranderingen aangebracht, zaken toegevoegd of bijgesteld, planningen aangepast, kostenposten opnieuw verwerkt... Kortom: een complexe en dynamische situatie. In die projecten biedt de methode Scrum uitkomst.

Scrum is een methodiek die veel voordelen biedt: het verhoogt de effectiviteit van het bouwteam, het biedt een optimale Return On Investment (ROI), de gebruikte software wordt voortdurend aangepast en het biedt inzicht in de voortgang van een project.

De Scrum-methode biedt oplossingen voor elke organisatie en is geschikt voor elke vorm van teamwerk en werktype.