Weloverwogen keuzes maken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Uit onze missie en visie blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de kern is van ons bestaansrecht. Want bij Lont is bouwen geen doel op zich, maar een manier om bij te dragen aan een leefbare samenleving.

MVO gaat voor ons over bewustzijn bij alles wat we doen: van hoe we omgaan met medewerkers, ketenpartners en klanten tot en met onze eigen bedrijfsvoering en natuurlijk de manier waarop we bouwen, ontwikkelen en innoveren.

MVO betekent voor ons het voortdurend onderzoeken en afwegen van mogelijkheden, want we leven in een snel veranderende wereld. In de bouw bestaat geen standaard werk voor duurzame en verantwoorde keuzes. Het is altijd maatwerk met flexibele opties, passend binnen de (on)mogelijkheden van elk project. Wij blijven als bedrijf scherp op onze eigen keuzes en zien het daarnaast als onze taak om klanten goed te adviseren, zodat zij in projecten ook weloverwogen keuzes kunnen maken.

Verbinden met goede doelen