Update Woning-verbeterings-traject

dinsdag 7 mei 2019

In de wijk Tjerk Hiddes & Cambuursterhoek, Leeuwarden, zijn wij druk bezig met het verbeteren van 115 woningen van Woningstichting Elkien.

Het project is tot stand gekomen vanuit de ketensamenwerking tussen Lont en Elkien.

De woningen worden naar een A++ label gebracht door het optimaliseren van de bouwkundige schil (gevels RC 4.5, daken RC 6.0, bodemisolatie RC3.5, kozijnen met Triple beglazing) en het aanpassen van de installaties (nieuwe ketel, CO2 gestuurde MV installatie, plaatsen van PV panelen). Met het oog op de toekomst waarbij alle woningen van het gas af moeten wordt de gasaansluiting uit de keuken gehaald en gaan de bewoners over op elektrisch koken.

Voorafgaand, tijdens en na de werkzaamheden heeft onze bewonersbegeleidster Marsha veel contact met de bewoners. Zo zit zij o.a. twee dagen per week in de modelwoning waar bewoners welkom zijn met alle vragen rondom het gehele traject. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden staat de huurder voor ons centraal. We proberen de overlastmomenten zoveel mogelijk te bundelen en zo kort mogelijk te houden. 

Allereerst worden alle werkzaamheden boven de dakgoot uitgevoerd, gelijktijdig worden de binnenwerkzaamheden opgepakt. Wanneer de steiger weg gaat worden de kozijnen vervangen en de gevels geïsoleerd en voorzien van minerale steenstrips.

Koston (Isoleren vloeren en spouwen)
Damstra (Installatiewerk)
Hekstra (Dakwerk)
Europrovyl (Kunststof kozijnen en deuren)
V&H (Dakbedekking)
Afbouw Perdok (Aanbrengen gevelisolatie en afwerken met steenstrips)
Douwenga (Gevelherstelwerk)

Terug naar het overzicht