Update restauratie monumentale boerderij

woensdag 12 juni 2019

Na het vorige bericht over de restauratie van deze monumentale boerderij in Dronrijp is er alweer veel gebeurd.

Op dit moment zijn René en Lammert bezig met de voorbereidingen voor het verwijderen van de huidige vloer. Dit zal deze week gaan gebeuren. In de afgelopen weken is er o.a. een zolder gerealiseerd en is een deel van het bestaande dak gerestaureerd en geïsoleerd.

De boerderij die momenteel al voor een deel een woonbestemming heeft zal volledig gerestaureerd worden. Het plan, ontworpen door architectenbureau Kijlstra Brouwer BNA, omvat de gehele restauratie en verbouw waarbij de schuur tot woonruimte getransformeerd wordt. Omdat het hier gaat om een monumentale boerderij zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van authentieke materialen.

Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt belangstellend mee hoe dit grote rijksmonument van het aardgas wordt gehaald en er een isolatie klasse van RC 6,0 wordt behaald zonder de cultuurhistorische waarde aan te tasten

Architect: Kijlstra Brouwer BNA, Beetsterzwaag

Terug naar het overzicht