Bouwbedrijf Lont exploiteert tegenwoordig zijn eigen zonneweide.

maandag 17 juni 2019

Daarmee produceren de bouwers meer stroom dan ze zelf nodig hebben.

Bron: Leeuwarder Courant
Tekst: Jaap Hellinga
Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

Op vrijdag 21 juni, de langste dag van het jaar, neemt bouwbedrijf Lont in Sint Annaparochie zijn nieuwe aanwinst officieel in gebruik: 3800 zonnepanelen die tezamen ruim 1 hectare in beslag nemen. Vanwege de ruimte die zulke zonneparken opslokken, zijn ze niet geheel onomstreden, weet directeur Jetze Lont. ,,Mar wy brûke gjin agraryske grûn, ús panielen steane op in bedriuwsterrein.’’

De bouwers benutten de komende vijftien jaar een lap grond aan het Jaagpad, op een steenworp van het bedrijfspand. De zonne-energie die ze daar winnen, levert zo’n 1,1 megawatt op, genoeg om de apparaten van duizend huishoudens gelijktijdig te laten draaien.

Grootverbruiker 

Lont zelf is grootgebruiker. Op de hoofdvestiging in Sint Anne vreten de computers, houtbewerkingsmachines en dergelijke zomaar 90.000 kilowatt aan stroom. Dat is natuurlijk niet alles, het bedrijf bouwt ook nog eens op gemiddeld dertig locaties in het land. Als je die bouwplaatsen meetelt, dan komt er nog eens 800.000 kilowatt bij. Zo blijft er dus nog ruim 100.000 kilowatt uit de zonnepanelen aan het Jaagpad over, die Lont via energieleverancier Vandebron beschikbaar stelt aan andere consumenten. Daarmee kwalificeert Lont zich als energieneutrale onderneming.

,,Ik tink net dat der yn Fryslân in oar boubedriuw is dat dat sizze kin’’, zegt de directeur.

Als het op bouwen aankomt is energieneutraal bijna wetgeving, stelt Lont. Er komen bijna geen huizen met een gasaansluiting meer bij, maar de bouwbedrijven zelf zijn nog lang niet allemaal zo ver. Overigens is ook het wagenpark van Lont nog grotendeels aangewezen op fossiele brandstof: de techniek is simpelweg nog niet zo ver dat een vrachtwagen op stroom materieel van Sint Anne naar Almere kan brengen.

Oost-west-opstelling

Netwerkbeheerder Liander pleit voor een afname van het aantal zonneparken, omdat het elektriciteitsnet op zonnige dagen overbelast dreigt te raken. Bij Lont kozen ze daarom voor een oost-west opstelling van de panelen, zodat de productie gelijkmatiger over de dag kan worden verdeeld.

De aannemer van het Bildt investeerde 1,25 miljoen euro in zijn eigen park. Een deel daarvan komt uit de subsidiepot van SDE+. Waarom Lont zo voor de muziek uit wil lopen? De Bildtkers hechten veel waarde aan het rentmeesterschap. Bouwbedrijf Lont ijvert voor een leefbare samenleving. ,,Wy binne in famyljebedriuw. Wy tinke net allinne oan ús eigen rendemint, mar ek oan de minsken.’’

 55 miljoen euro omzet

In deze hoogconjuctuur draait Lont een jaaromzet van 55 miljoen euro. Momenteel zijn er honderd vaste krachten in dienst. ,,Us personiel is ús kapitaal’’, zo benadrukt Lont. De bouwer heeft een werkvoorraad van 120 miljoen euro. In de Leeuwarder Zuidlanden staan 150 woningen op de nominatie gebouwd te worden. ,,Dat is seker in komfortabel gefoel’’, vindt Lont. De branche kampt nu echter met hoge inkoopprijzen en lange levertijden: beton laat nu al zestien weken op zich wachten. ,,Sa hat elke tiid syn kenmerken. Jo moatte je as bouer net fol frette mei wurk. Do moast it wiermeitsje kinne.’’

Onderconstructie: Mannen van staal
Montage zonnepanelen: Montage Service Friesland
Advisering: Duurzame energietechniek Nederland
Trafo: ESK Energie
Installatiewerkzaamheden: Mensonides Installatie

Terug naar het overzicht