Lont wint aanbesteding voor woningverbetering van 49 woningen in Sneek

donderdag 18 juli 2019

Woningcorporatie Accolade uit Heerenveen is bezig met een bijzonder project aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek. De 49 woningen uit deze straat, en enkele omliggende straten, zijn toe aan planmatig onderhoud en woningverbetering.

Al in een vroeg stadium zijn de bewoners uit deze wijk zelf betrokken bij het gehele traject en zijn de criteria en wensen uiteengezet in een aanbestedingsaanvraag. Wij mochten als Bouwbedrijf Lont ons plan presenteren en zijn op verschillende criteria volgens zowel Accolade als bewoners uit de Klankbordgroep als beste uit de bus gekomen.

Bewoners centraal
Ons hoofddoel is: “Tevreden huurders in betaalbare en toekomstbestendige woningen.” Dit gaan wij realiseren door tijdens het gehele traject te sturen op kwaliteit, efficiëntie, tijd, geld en aandacht. Bovenal vinden wij dat de bewoner centraal moet staan in het hele traject. Dit betekent o.a. dat bewoners één goed bereikbaar en persoonlijk aanspreekpunt zullen hebben voor al hun vragen voorafgaand, tijdens en na de bouwwerkzaamheden. Marsha van Bijleveld is onze bewonersconsulent en zal regelmatig op locatie aanwezig zijn.

Woningverbetering
De woningen zullen op diverse vlakken verbeterd worden. Denk hierbij aan energetische componenten zoals isolatieverbetering, interieurverbetering zoals het vernieuwen van de badkamer en het toilet en exterieurverbetering zoals het herstellen van voeg- en schilderwerk. Naast deze standaard verbeteringen zijn er nog diverse opties mogelijk zoals bijvoorbeeld het plaatsen van kunststof kozijnen of het vergroten van de badkamer.

KLUER (Mentaal gezonder, langer en gelukkiger leven)
Tijdens de voorbereiding werd duidelijk dat er ook andere zaken spelen in de wijk. De bewoners, Accolade en de gemeente Sudwest Fryslan zijn al langer in gesprek om o.a. overlast van snelrijdende auto’s tegen te gaan. Daarnaast is er een verzoek om een speelplek voor de kinderen en meer groen in de wijk. Tijdens de presentatie is toegelicht wat KLUER is en dat het concept ontwikkelingen en wijken nastreeft waarbij het mentaal langer, gezonder en gelukkiger leven is . Dit doen wij door o.a. het inschakelen van een omgevingspsycholoog waarbij ontmoeten, bewegen en groen speerpunten zijn. Door de afgevaardigden van de huurderscommissie werd dit van harte toegejuicht.

Model-/referentiewoning
Voorafgaand aan de bouw zullen wij een model-/referentiewoning gereed maken. Aan de hand van deze woning kan het kwaliteitsniveau bepaald worden in samenspraak met de bewoners en de opdrachtgever. Op deze wijze is er een duidelijk referentiebeeld en worden veel zaken direct duidelijk voor de bewoners.

Planning
Het streven is om te starten met dit woningverbeteringstraject in het eerste of tweede kwartaal van 2020.

(foto's wijk: Accolade)

Terug naar het overzicht