Hoogwaardig acculaadstation voor Frisia Zout

dinsdag 26 mei 2020

In Harlingen, aan de rand van de Waddenzee, hebben wij in opdracht van Frisia Zout een nieuw acculaadstation en compressieruimte gerealiseerd. De opdracht was een uitdaging, aangezien de zoutwinning tijdens de bouw door moest gaan. Ook mochten wij in verband met corrosiegevaar, geen gebruik maken van aluminium en niet goed behandeld staal.

Na oplevering van het project hebben wij Hans Seffinga, projectleider bij Frisia Zout, gevraagd naar zijn bevindingen over het gehele bouwproces. Door in te gaan op de vraag naar waar de problemen lagen, wat de eisen en wensen waren en hoe dit probleem is opgelost, krijg je een goed beeld van het gehele project.

Lont bouwt al zeven jaar voor Frisia Zout en zijn inmiddels goed bekend met het bedrijf. Wij hopen in de toekomst nog veel voor hen te mogen doen.


Met welke problemen kampte Frisia Zout?

Door de transitie van gasheftrucks naar elektrische heftrucks bij Frisia Zout B.V. was er een locatie benodigd voor een laadstation. Dit laadstation moest voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving voor het opladen van de accupakketten van de heftrucks. Al snel kwamen wij tot de conclusie dat er in de bestaande gebouwen op het terrein geen geschikte plek beschikbaar was. Voor een ander project waren wij opzoek naar een locatie voor nieuw aan te schaffen luchtcompressoren. Er is daarom besloten een nieuw pand te laten bouwen op het terrein, waar zowel het laadstation als de luchtcompressoren in worden gehuisvest. Deze locatie ligt logistiek centraal op het terrein, ten opzichte van de heftrucks en luchtvoorziening. 


Wat waren de eisen en wensen voor de nieuwe locatie?

Omdat de aanschaf van de heftrucks al in gang was gezet, was een strakke en snelle bouwplanning een vereiste. Verder zijn er binnen Frisia strikte eisen gesteld aan de duurzaamheid van de bouwmaterialen en constructies. Dit alles heeft te maken met de zoutomgeving waarin gewerkt wordt. Voor de ruimte waar de luchtcompressoren geplaatst werden, was het reduceren van het geluid naar de buitenomgeving ook een harde eis. 
 

Waarom hebben jullie gekozen om dit project aan ons uit te besteden?

In het aanbestedingstraject kregen wij van Lont een open en transparante offerte, waarin ook meteen de gegevens van de onderaannemers waren meegenomen. Hierdoor was het voor ons goed te beoordelen of er aan de gestelde eisen kon worden voldaan. Tevens werd er in het aanbestedingstraject actief meegedacht en werden er goede alternatieven voorgesteld. 


Hoe hebben jullie het bouwproces ervaren?

Het bouwterrein bevindt zich in het hart van het fabrieksterrein en grenst aan de logistieke routes, waar veel vrachtwagens en hefttrucks rijden. Eén van de voorwaarden was dat er zo weinig mogelijk hinder ontstond op deze logistieke routes. Hiermee heeft Lont goed rekening gehouden tijdens de gehele bouw en is er vooraf altijd goede communicatie geweest over de hinder die kon ontstaan door bepaalde werkzaamheden. Zo konden wij vooraf de omleidingen intern goed communiceren, waardoor de logistiek hier zo min mogelijk last van had.

Wij hebben tijdens het gehele bouwproces een goede en open communicatie gehad over de voortgang en de activiteiten die plaatsvonden. Er werd geanticipeerd op wijzigingen in de planning en op kleine wijzigingen in het ontwerp. Verder werd er tijdens de bouw meegedacht over het beoogde eindresultaat. Daarnaast werden de strikt geldende veiligheidseisen op het terrein goed in acht genomen.


Wat vinden jullie van het eindresultaat?

Wij zijn zeer tevreden met eindresultaat van het gebouw. Wanneer je in en om het gebouw loopt, valt de hoge kwaliteit meteen op. Het gebouw voldoet helemaal aan de gestelde eisen en wensen.

Terug naar het overzicht