Wierden en Borgen en Lont ondertekenen aannemings-overeenkomst

donderdag 8 juli 2021

Vandaag ondertekenden Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder Woningstichting Wierden en Borgen, en Gerard van der Duim, directeur Lont, de aannemingsovereenkomst voor de bouw van 16 sociale huurwoningen in Leens, Wehe-den Hoorn en Winsum.

In Leens bouwt Lont 2 eengezinswoningen en 6 woningen voor 1-2 persoons huishoudens en in Wehe-den Hoorn 3 woningen voor 1-2 persoons huishoudens. Winsum krijgt er 5 eengezinswoningen bij.

Het is de eerste samenwerking tussen beide partijen waarbij ook een WKB-pilot wordt gedaan. WKB staat voor Wet Kwaliteitsborging Bouw, de wet die naar verwachting per 1 juli 2022 in gaat. De wet heeft als doel om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren en heeft, samen met de Omgevingswet, ingrijpende gevolgen voor het proces van bouwen en vergunningverlening.

Opdrachtgever: Woningstichting Wierden en Borgen

Samenwerkingspartner: BOX architecten

Terug naar het overzicht