Bouwen op basis van gelijkwaardig samenspel

Al bijna 100 jaar realiseert Lont woningen, kantoren, bedrijfsruimtes, agrarische gebouwen en beheert en verduurzaamd Lont bestaande woningen. Een kernwoord daarbij is verbinding. „Zonder verbinding hangt alles als los zand aan elkaar”, zegt Jetze Lont, algemeen directeur.

Dat geldt voor bouwconstructies, maar ook voor alle partijen die bij de bouw betrokken zijn, zoals klanten en ketenpartners. Alle radartjes moeten gezamenlijk een soepel lopend geheel zijn. Alleen zo creëer je het meest waardevolle eindproduct. Gerard van der Duim, directeur, voegt toe: „waardevol heeft te maken met de beleving van de bewoner of gebruiker. Dan denk je aan klanttevredenheid. Wij leggen de lat iets hoger.”

Bouwen is geen doel op zich

„Je moet de focus houden op wat echt belangrijk is, waar het om gaat”, zegt Jetze. „Bij een gebouw is het gebouw niet het doel. Het is een middel. We bouwen de plek waar je kunt werken of wonen. Dat is wat we doen. Met onze bouwwerken creëren we een leefbare samenleving.” Rentmeesterschap is een belangrijk kernwoord bij Lont. „We hebben onze aardbol in bruikleen en we geven het weer door. Daarvoor moet je blijven zoeken naar nieuwe, betere en duurzame bouwmethoden. De techniek schrijdt voort en het is aan ons om per bouwproject verantwoorde keuzes te maken. Standaardwerk bestaat niet, maatwerk wel.”

Sociale innovatie

Rentmeesterschap betreft niet alleen duurzaamheid. „De samenleving is in beweging. Wij moeten meebewegen en innoveren.” Gerard vertelt hoe hij meer en meer werd geraakt door de toenemende vereenzaming, vaak, onder ouderen. Daar wilde hij iets aan doen. Zijn zoektocht bracht hem in contact met Joren van Dijk, omgevingspsycholoog. „We zijn te veel gaan bouwen voor specifieke doelgroepen; voor starters, voor jonge gezinnen, voor ouderen. ’s Avonds trekken we de deur dicht en we hebben, gechargeerd, geen idee wie de buren zijn. Is dat wat we willen of willen we met elkaar leven; in contact staan met anderen? We willen verbinding, ook met andere groepen in de samenleving. Daarvoor moet je samen wonen, elkaar treffen op dat ‘sociale bankje’ voor je huis. De natuurlijke behoefte van de mens moet uitgangspunt zijn van het ontwerp.” ‘We hebben onze aardbol in bruikleen en we geven het weer door. Daarvoor moet je blijven zoeken naar nieuwe, betere en duurzame bouwmethoden’

De achterdeur naast de voordeur

Samen met gelijkgestemden is vanuit Lont Kluer opgezet. Groen en de mens staan centraal. Vanuit verschillende disciplines zijn de zes bouwstenen voor woongeluk ontwikkeld. Zes elementen die bijdragen aan ons emotionele welbevinden. „In Heerenveen, ons eerste Kluerproject, hebben we de ‘achterdeur’ naast de voordeur geplaatst. Wie naar buiten gaat, ontmoet de buren. Vanuit elkaar kennen, kunnen we er voor elkaar zijn. Misschien is dat ook iets wat corona ons heeft geleerd. Hoe belangrijk het is dat je even de helpende hand uitsteekt; een boodschap voor elkaar doet.” Ontspanning, groenvoorziening en bewegen, zijn andere welzijnsingrediënten en terug te vinden in het ontwerp. „De vergrootte watertoevoer door de opwarming van de aarde vraagt ook om meer groenvoorzieningen. Ruimte voor water en wooncomfort is goed te verbinden.”

Verantwoordelijkheid

Een bouwsteen van welzijn is invloed hebben. Lont voert dat door, niet alleen naar de eindgebruiker van hun bouwwerken, maar ook naar het personeel en hun partners in het bouwproces. „Wie werkt bij Lont mag mee op ontdekkingsreis naar vernieuwing in de bouwwereld. Dat betekent een hoge mate van zelfstandigheid, de kans om invloed uit te oefenen en je blijven ontwikkelen als mens en als professional. „We nemen mensen niet aan om de plek waar ze staan, maar waar we denken dat ze kunnen komen. Leergierigheid en proactief denken is belangrijk. Hier werk je met eigen verantwoordelijkheid in gelijkwaardigheid.” „Op dezelfde wijze staan we in relatie met onze toegewijde partners. In langdurige relaties bouw je samen iets op dat leidt tot een mooiere omgeving.”

www.kluer.nl

Bron: Noordz