Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen bezoekt Lont

Tijdens een bedrijfsbezoek van Bouwend Nederland voorzitter Maxime Verhagen aan Lont, is samen met directeur Jetze Lont de stekker aangesloten waardoor er in het kantoor per jaar net zoveel Electra wordt opgewekt als verbruikt.

Een van onze kernwaarden in de visie welke wij uitdragen is rentmeesterschap; hoe gaan we om met de mensen en gebouwen om ons heen. Vanuit deze waarde is gekozen om het gehele kantoor te voorzien van LED verlichting, tevens is in september 2016 het platte dak voorzien van PV panelen welke per jaar zo'n 45.000kWh* opwekken.

*dit is gelijk aan het verbruik van zo'n 15 eengezinswoningen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uit onze missie en visie blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de kern is van ons bestaansrecht. Want bij Lont is bouwen geen doel op zich, maar een manier om bij te dragen aan een leefbare samenleving.