Het verschil tussen goed en goud is groot

Hij is de vierde generatie uit een aannemersgeslacht. Jetze Lont, 34 jaar en vol vertrouwen over de prachtige toekomst voor z’n bouwbedrijf. innoveren en meegaan in de veranderende en digitaliserende wereld, leren van een hockeycoach en Ricardo Semler. op de bezinnende koffie in Sint Annaparochie.

Z'n doelen voor de komende jaren zijn helder: over drie jaar is Lont een zelflerend bedrijf met honderd procent klanttevredenheid en vaste partners. “In de bouw is in al die decennia weinig geïnnoveerd, het was en is stenen stapelen. Daar komt grote verandering in.” De succesvolle Tesla is het sprekende voorbeeld van die verandering. “Stel je toch voor dat je een auto alleen maar op internet kunt kopen en dat je om de bestelling af te ronden even een serieuze aanbetaling mag doen. Dan word je later voor een gesprek uitgenodigd om alles nog eens door te nemen, dus pas in die fase is er sprake van de ‘human touch’. Dat is wat anders dan de autoverkoop tot nu toe.” Tesla- CEO Elon Musk is voor Lont inmiddels een lichtend voorbeeld.

Die man had nog nooit een auto bedacht of gebouwd, dus iedereen dacht, dat gaat nooit wat worden...
Tesla- CEO Elon Musk
Tesla- CEO Elon Musk

Stel je voor dat je dat Tesla- model, betoogt Jetze Lont, zou loslaten op de nog immer analoge bouwwereld. Digitalisering wil hij maar zeggen, en zeker van primaire processen zoals bestellen, is meer dan een trending topic. “Toen wij het veranderingsproces aangingen in ons bedrijf, maakten we elkaar duidelijk dat we maar dertig procent van de tijd besteden aan het bouwen zelf, dus aan het waarde toevoegen voor de klant. Dertig procent! Dat betekent dat we enorm goed kunnen werken aan het tegengaan van verspilling die ergens in die overige zeventig procent
zit…”

Kruidenier aan de deur

Jetze Lont is de vierde generatie en staat sinds twee jaar aan het roer van het familiebedrijf in Sint Annaparochie. Geworteld in de omgeving, ooit begonnen aan de dijk een paar kilometer verderop en gegroeid naar een mooie omzet van ca. 36 miljoen euro met 75 werknemers, ’n middelgroot bedrijf met z’n actieradius in het noorden. Hij mag zaken graag beschouwen door ze in een bredere context te plaatsen. “Het is nog niet zo lang geleden dat alles aan de deur werd gebracht en verkocht. Dat is helemaal weg geweest en nu komt het in een andere vorm weer terug. De kruidenier van toen, is nu de bezorgdienst van Albert Heijn. Van decentraal is veel doorgegroeid naar centrale niveaus en nu zien we weer een beweging naar decentraal.

Goed of goud

In de aanloop naar het volledige eigenaarschap van het bedrijf, realiseerde hij zich dat het anders moest. De tijd van nu en straks vereist anders omgaan met elkaar, met werknemers, met processen, met projecten. Strakke hiërarchie werkt niet meer. En behalve een andere tijd met ’n andere mores, zegt Lont, bleek hijzelf ook een heel ander mens dan zijn vader en opa. “Ik ben eigenlijk helemaal geen aannemer, geen projectontwikkelaar ook. Ik heb een ander karakter en vind vooral processen en organisatieontwikkeling interessant. Daarom ben ik een cursus begonnen met veertig andere, vergelijkbare bedrijven om het bedrijf zelflerend te kunnen maken.”

Hockeycoach Marc Lammers begeleidt de veertig ondernemers op hun weg naar verandering. “Mensen meenemen in verandering, dat is een van de voornaamste dingen die ik van hem heb geleerd. Lammers realiseerde zich na veel tweede plaatsen met de hockeydames dat het verschil tussen goed en goud erg groot is. Hij zocht het bij zichzelf, erkende dat hij met alle doelen en veranderingen zijn ‘dames’ niet had meegenomen. Dat besef is de grote verandering gebleken die vier jaar later resulteerde in goud.” Wat betekende dat bij z’n bouwbedrijf? “Toen ik me realiseerde dat we moesten veranderen, hebben we een team bij elkaar gezocht van vijf anderen met wie we in vier jaar het hele proces aangaan, drie mensen van de uitvoering en bouw, drie mensen van kantoor. Samen zetten we de stappen en begeleiden we het proces.”

Inspiratie

“Als je vrij wilt zijn, moet je je medewerkers laten bepalen hoe zij het doen

Het typeert Jetze Lont; hij neemt de tijd z’n bezoek uit te leggen hoe hij het ziet, waar het vandaan komt, wat het betekent, wat het hem doet, wat hij leert aan dienend leiderschap, aan coaching en leren denken in competenties. De boeken van de Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler heeft hij zorgvuldig doorgespit. “Als je vrij wilt zijn, moet je je medewerkers laten bepalen hoe zij het doen” is een van diens gevleugelde uitspraken om aan te geven waar de kracht ligt van de toekomst voor bedrijven.

Was het niet wennen, die kwetsbaarheid om zoveel verandering door te gaan voeren het een bedrijf waar 75 mensen afhankelijk zijn voor hun inkomen? “Ik heb in de loop van de tijd geleerd in m’n kracht te gaan staan, om mezelf te zijn. Ja, in het begin heb ik me wel afgevraagd hoe het zou gaan, maar zeker met ons team, maak ik me geen zorgen. Toen ik m’n visie over verandering een paar jaar geleden uitlegde voor een volle zaal waar iedereen zat, was het daarna even stil en toen kwam het applaus, omdat de behoefte om te veranderen werd herkend. Het vertrouwen was er. Het eerste jaar was er een van bewustwording en inspiratie, en het is prachtig om te zien wat dat teweeg brengt.”

2016 wordt het jaar van stappen zetten, verwacht Lont. Stappen die voor z’n bouwbedrijf zullen resulteren in verdere interne digitalisering, bijvoorbeeld in het verder stroomlijnen van project naar proces. Digitalisering van de kopersbegeleiding staat al op stapel. Het primaire proces digitaliseren laat nog even op zich wachten, geeft Lont eerlijk toe, dat is een forse stap. Veranderingen zijn fundamenteel en kosten tijd en energie en tijd moet je ook leren nemen. “We zetten stappen naar een community. Happy, sociaal en met perspectief voor elkaar.”

BRON Redactioneel: LC / Foto's: Google