Vanuit Rentmeesterschap blijven we investeren in onze medewerkers.

Vanuit Rentmeesterschap blijven we investeren in onze medewerkers. Op de jaarlijkse trainingsdag deden we dit door deze visie te blijven herhalen. gedurende deze dag lag de focus op de thema’s; Samenwerken, Effectiviteit, Openheid, Veiligheid en Omdenken. Wij hebben een hele leerzame en leuke dag met elkaar beleefd.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uit onze missie en visie blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de kern is van ons bestaansrecht. Want bij Lont is bouwen geen doel op zich, maar een manier om bij te dragen aan een leefbare samenleving.