Goede utiliteitsbouw draagt iets bij

Plekken waar veel mensen samenkomen en samenwerken – zoals scholen, bedrijfspanden en multifunctionele centra – vragen om doordachte bouw met visie.

Om die reden is standaard werk tegen de laagste prijs aan ons niet besteed. Bij Lont staat utiliteit voor functionele, toekomstbestendige bouw waarin verschillende gebruikerselementen logisch samenvloeien. Wij zien het als een uitdaging om de technologische stroomversnelling waarin we leven te vertalen in bouwwerken die bijdragen aan de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Plannen met een plus

De vraag van de opdrachtgever is ons uitgangspunt en de steeds veranderende wereld onze inspiratiebron. Wij zijn op ons best als we de ruimte krijgen voor een complete aanbieding, zodat we alles wat nodig is kunnen vertalen in een plan met een plus. Niet het goedkoopste, wél met de meeste toegevoegde waarde. Door efficiënte werkmethoden (Lean, Scrum), sociale innovatie (mens centraal) en intensieve ketensamenwerking zijn we bij Lont in staat om tot vernieuwende plannen te komen die door een strakke procesbeheersing haalbaar zijn. Bovendien worden in een Design & Build-constructie het ontwerp en de uitvoering naadloos op elkaar afgestemd.