Woningbouw: een thuiswedstrijd

Wonen gaat iedereen aan. Of we nu kopen, huren of in de toekomst nieuwe verblijfsvormen bedenken, een eigen plek onder de zon blijft belangrijk. Voor een totaalbouwer als Lont is woningbouw een thuiswedstrijd, omdat huisvesting nu eenmaal een eerste levensbehoefte is. Hart voor de klant betekent bij ons daarom: de toekomstige bewoners altijd centraal stellen, ook als we in opdracht van een corporatie of belegger grootschalige woningprojecten doen. Dat doen we door sociaal vakmanschap te tonen, van de voorbereiding tot de uitvoering en oplevering.

Eerst luisteren, dan pas bouwen

Bouwen is voor ons geen doel op zich, maar een manier om in te spelen op behoeften in de samenleving. Dat doen we door goed te luisteren naar klanten en ketenpartners. Bovendien verdiepen we ons bij Lont graag in maatschappelijke ontwikkelingen. Soms zetten we op basis van opgedane inzichten zelf inspirerende trends en daarnaast werken we in opdracht nieuwe ideeën uit. Elk plan is maatwerk. We zoeken in samenspraak naar de beste oplossingen in woningbouw, passend bij de doelgroep, de locatie en het beschikbare budget.