Professionele stallen tussen grazige weiden

Van grootvee tot kleinvee of pluimvee: bij elk type veehouderij draagt de kwaliteit van stallen en ligboxen in belangrijke mate bij aan een professionele bedrijfsvoering. Boeren hebben passie voor hun vak en dat herkennen we bij Lont. Werken met dieren vraagt extra zorgvuldigheid, ook bij het bouwen van een plek voor het vee. Als specialist in de agrarische bouw zijn wij een gesprekspartner die deskundig kan inspelen op de ideeën die ondernemers al in hun hoofd hebben. Zodat we in samenspel tot een doordacht plan komen dat niets aan het toeval overlaat.

Weten waar u aan toe bent

Wet- en regelgeving speelt een grote rol bij veehouderijen. Bovendien zijn er – zeker bij grootschalige bedrijven – flinke investeringen gemoeid met de modernisering van stallen. Dat maakt het extra belangrijk dat boeren weten waar ze aan toe zijn. Daarom garanderen wij een efficiënt ontwerp, scherpe calculatie en open communicatie. En vanzelfsprekend omvat complete bouwbegeleiding bij Lont ook het regelen van vergunningen, waarbij we in complexe gevallen gespecialiseerde kennis inhuren bij onze partners. Met als resultaat hoogwaardige en nagenoeg onderhoudsvrij gebouwen voor het werken met vee.

Vanzelfsprekend kan Lont als allround bouwbedrijf ook werktuigbergingen, kantoor of andere bouwwerken op uw erf realiseren, tot en met de renovatie en het onderhoud van uw boerderij.

Ondernemers in de agrarische sector weten heel goed wat ze willen. Lont luistert, vertaalt ideeën in passende plannen en zorgt dat de bouw tot in de puntjes wordt voorbereid en uitgevoerd.