Waarde toevoegen samen met onze toegewijde partners

Standaard aanbesteden tegen de laagste prijs? Wij steken liever energie in een complete aanbieding met toegevoegde waarde. Voor een resultaat dat de klant écht iets oplevert.

Plekken waar veel mensen samenkomen en samenwerken – zoals scholen, bedrijfspanden en multifunctionele centra – vragen namelijk om doordachte bouw met visie.

Wij vinden het belangrijk dat de bestemming van het gebouw logisch samenvloeit met een toekomstbestendige bouw. Wij zien het daarnaast als een uitdaging om technologische ontwikkelingen te vertalen in bouwwerken die bijdragen aan de ontwikkelingen in onze maatschappij.

Plannen met een plus

Wij zijn op ons best als we de ruimte krijgen voor een complete aanbieding, zodat we alles wat nodig is kunnen vertalen in een plan met een plus. Niet het goedkoopste, wél met de meeste toegevoegde waarde. Door efficiënte werkmethoden (Lean, Scrum), sociale innovatie (mens centraal) en intensieve ketensamenwerking zijn we bij Lont in staat om tot vernieuwende plannen te komen die door een strakke procesbeheersing haalbaar zijn.

Referenties Industrie

Wim en Walter van Light4U over
de samenwerking met Lont

save
Play

Uitgelicht

Waarmee kunnen wij je helpen?

Neem contact op