Servicemelding

Een reparatieverzoek, schade of gebrek aan uw woning kunt u via onderstaand formulier servicemelding aan ons doorgeven. Een duidelijke omschrijving, ondersteund door een of meerdere foto’s, helpt ons bij de beoordeling van uw melding.

Afhankelijk van de aard van een servicemelding wordt deze opgepakt door één van onze eigen servicemedewerkers of een onderaannemer.

Wanneer de garantie(termijn) van toepassing is op uw servicemelding, dan behandelen we deze volgens de procedure zoals omschreven in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling, moet de schade en/of het gebrek onder de garantieregeling vallen en binnen de daarvoor gestelde termijn en via een servicemelding aan ons worden gemeld.

Wanneer uw melding buiten de regeling valt, brengen wij de gemaakte kosten bij u in rekening. In dat geval informeren we u voordat we tot uitvoering overgaan.

In geval van spoed kunt u 24/7 contact opnemen met storingsnummer: 0518 – 409 309

Algemene gegevens

Adres(Vereist)

Projectinformatie

Overige informatie

Hidden

Foto's m.b.t. de melding

Max. bestandsgrootte: 25 MB.
Max. bestandsgrootte: 25 MB.
Omschrijving melding Actions
 

Waarmee kunnen wij je helpen?

Neem contact op