Netwerk en sponsoring

Friesland Doet

Dat is waar Friesland Doet voor staat. In samenwerking met young professionals uit de provincie werken we aan ambassadeurschap voor Friesland. We laten jongeren, uit heel Nederland, ervaren dat het in Friesland goed toeven is als je carrière wilt maken én lekker wilt wonen.

www.frieslanddoet.nl

Frieslanddoet Logo

Freonen Fan Fossylfrij Fryslân

De Freonen zijn een grote groep bedrijven, studenten, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen werken aan een fossielvrij Friesland.

www.fossylfrijfryslan.frl

Media 263 408956 W300 Fit

Club Diplomatique Fryslân

Club Diplomatique Fryslân (CDF) is een selecte club van topondernemers en beslissers in bestuur, cultuur, onderwijs en sport met een hart voor Fryslân.

www.clubdiplomatique.nl

Media 263 408957 W300 Fit

Waarmee kunnen wij je helpen?

Neem contact op