Compassion en Lont nu ook actief voor kinderen in Malawi

Sinds dit jaar is Compassion ook actief in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Jetze Lont is al jaren betrokken bij de organisatie: “Bewust bouwen aan een leefbare wereld, dat is wat wij doen. Dat is waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Lont zoekt vanuit rentmeesterschap altijd naar manieren om bij te dragen aan een leefbare samenleving.”

Op dit moment legt Compassion verbindingen in het Malawi met de lokale kerken. De organisatie wil de opstart van dit land voor een groot deel uit Nederland financieren. De eerste jaren ligt de focus vooral op Moeder & kindprogramma’s en de ontwikkeling van jonge kinderen.

“Vanuit overtuiging en intrinsieke motivatie werk ik hier graag mee. Ik vind het belangrijk om te bouwen aan een leefbare wereld en oog te hebben voor de wereld om ons heen. Rentmeesterschap is een belangrijke waarde voor mij en vanuit die gedachte wil ik graag het verschil maken en anderen inspireren”, vertelt Jetze Lont.

“Met de talenten en zegeningen die ik heb mag Lont een voortdurende bron van inkomsten zijn voor de wereld om ons heen. Zo hebben we al verschillende belangrijke projecten in Afrika mogen ondersteunen.”

Bijdragen of ondernemersreis maken?

Wil je ook bijdragen aan dit mooie doel of ben je geïnteresseerd in een ondernemersreis naar een van de gebieden waar Compassion actief is? Neem dan contact op met Jetze of Roy van Compassion: 055-5994422

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Uit onze missie en visie blijkt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) de kern is van ons bestaansrecht. Want bij Lont is bouwen geen doel op zich, maar een manier om bij te dragen aan een leefbare samenleving.