Veehouderij

Professionele stallen tussen grazige weiden

Van grootvee tot kleinvee of pluimvee: bij elk type veehouderij draagt de kwaliteit van stallen en ligboxen in belangrijke mate bij aan een professionele bedrijfsvoering. Boeren hebben passie voor hun vak en dat herkennen we bij Lont. Werken met dieren vraagt extra zorgvuldigheid, ook bij het bouwen van een plek voor het vee. Als specialist in de agrarische bouw zijn wij een gesprekspartner die deskundig kan inspelen op de ideeën die ondernemers al in hun hoofd hebben. Zodat we in samenspel tot een doordacht plan komen dat niets aan het toeval overlaat.

Media 263 244810 W1000 H546 Crop

Wet- en regelgeving speelt een grote rol bij veehouderijen. Bovendien zijn er – zeker bij grootschalige bedrijven – flinke investeringen gemoeid met de modernisering van stallen. Dat maakt het extra belangrijk dat boeren weten waar ze aan toe zijn. Daarom garanderen wij een efficiënt ontwerp, scherpe calculatie en open communicatie. En vanzelfsprekend omvat complete bouwbegeleiding bij Lont ook het regelen van vergunningen, waarbij we in complexe gevallen gespecialiseerde kennis inhuren bij onze partners. Met als resultaat hoogwaardige en onderhoudsarme gebouwen voor het werken met vee.

Vanzelfsprekend kan Lont als allround bouwbedrijf ook werktuigbergingen, kantoor of andere bouwwerken op uw erf realiseren, tot en met de renovatie en het onderhoud van uw boerderij.

Media 263 244799 W1000 H546 Crop

Overige Agrarisch projecten

Waarmee kunnen wij je helpen?

Neem contact op